Telefon  Przedstawiciele handlowi:

+48 695 231 403;

+48 605 350 172

 

+48 884 982 265

Telefon  Biuro:

+48 793 906 952

 

Telefon  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekty unijne

 

Budowa innowacyjnej linii technologicznej wykorzystującej dojrzewalnie produktów z zastosowaniem ciepła odpadowego do prefabrykacji nowych elementów betonowych o podwyższonych parametrach z użyciem lekkich kruszyw wermikulitowych i keramzytowych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej, własnej technologii produkcji wykorzysującej dojrzewalnie produktów z zastosowaniem ciepła odpadowego do prefabrykacji nowych elementów betonowych o podwyższonych parametrach technologicznych z użyciem lekkich kruszyw wermikulitowych i keramzytowych, poprzez stworzenie dedykowanej i indywidualnie zsyntezowanej linii technologicznej dla produkcji nowych produktów, jako strategii uzyskania przewagi konkurencyjnej.

W ramach realizowanego projektu przedsiębiorstwo zamierza wdrożyć w życie innowacyjną, niespotykaną na skalę kraju, technologię i wytworzyć dzięki jej zastosowaniu oraz dzięki opracowanej we własnym zakresie procedurze produkcyjnej, nowe produkty o unikalnych właściwościach, o przeznaczeniu dla budownictwa.

 

Efekty realizacji projektu:

  1. Wdrożenie nowych i innowacyjnych procesów technologicznych w procesie produkcji.
  2. Wdrożenie do produkcji 1 udoskonalonego produktu, jakim jest :
        - pustak kominowy zespolony w trakcie prefabrykacji z wełną mineralną o odpowiednich parametrach gęstości;
  3. Zaopatrzenie firmy w nowoczesne urządzenia produkcyjne, charakteryzujące się wysoką efektywnością działania, zapewniające najwyższą jakość produktów oraz wysoką efektywność procesu produkcyjnego.
  4. Optymalizacja ekonomii produkcji (optymalizacja zużycia urządzeń i czasu pracy).
  5. Znaczące usprawnienie i podniesienie jakości procesu produkcyjnego dzięki wdrożeniu nowego ciągu technologicznego.
  6. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa pracy.
  7. Zapewnienie dobrego poziomu ochrony środowiska.

 

Całkowita wartość projektu: 7 872 232,56 zł

Wydatki kwalifikowalne: 6 926 760,00 zł

Kwota dofinasowania: 4 154 580,00 zł

 

logotypy

 

Internacjonalizacja działalności firmy Galbet

Oś Priorytetowa 1 – „Inteligenta Gospodarka Warmii i Mazur” Działanie 1.4 – „Nowe modele biznesowe i ekspansja” Poddziałanie 1.4.4 – „Internacjonalizacja MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego

Celem projektu jest dostosowanie możliwości produkcyjnych i przygotowanie nowej oferty produktowej w celu internacjonalizacji firmy.

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie wartości przychodów małych i średnich przedsiębiorstw ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów na eksport, wzrost liczby nawiązanych kontraktów handlowych oraz podniesienie poziomu inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw.

 

Całkowita wartość projektu: 1.771.519,80 zł

Wydatki kwalifikowalne: 1.375.000,00 zł

Kwota dofinansowania: 907.362,50 zł

 

logotypy unijne

 

Utworzenie działu badawczego w firmie Galbet

Oś Priorytetowa 1 – „Inteligenta Gospodarka Warmii i Mazur” Działanie 1.2 – „Innowacyjne firmy” Poddziałanie 1.2.1 „Działalność B+R przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego

Celem projektu jest utworzenie działu B+R poprzez budowę i zakup niezbędnej infrastruktury.

Efektem realizacji projektu będzie promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, zwiększenie odsetka przedsiębiorstw innowacyjnych funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim dzięki ich działalności badawczo-rozwojowej oraz wzrost liczby pomiotów gospodarczych współpracujących z ośrodkami badawczymi.

 

Całkowita wartość projektu: 1.134.133,68 zł

Wydatki kwalifikowalne: 867.235,96 zł

Kwota dofinansowania: 702.374,40 zł

 

logotypy unijne 2

 

Podniesienie konkurencyjności firmy Galbet poprzez rozszerzenie oferty o produkty regionalne

Oś Priorytetowa 1 – „Inteligenta Gospodarka Warmii i Mazur” Działanie 1.5 – „Nowoczesne firmy” Poddziałanie 1.5.2 „Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego

Celem projektu jest stworzenie bazy produkcyjnej w celu odtworzenia od podstaw tradycyjnych produktów charakterystycznych dla regionu Warmii i Mazur, którym będą prefabrykaty wielkopłytowe.

Efektem realizacji projektu będzie wzrost liczby innowacji a tym samym odsetka przedsiębiorstw innowacyjnych w przemyśle i usługach. Interwencja skutkować będzie także podniesieniem poziomu inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw. Projekt będzie polegać na odtworzeniu od podstaw tradycyjnych produktów charakterystycznych dla regionu Warmii i Mazur oraz dostosowaniu procesu produkcyjnego do uzyskania pierwotnych cech produktu.

 

Całkowita wartość projektu: 3.690.000,00 zł

Wydatki kwalifikowalne: 3.000.000,00 zł

Kwota dofinansowania: 2.099,700,00 zł

 

logotypy unijne 3